در همین نزدیکی، روی زمین بهاری و زیر آسمان آبی، جایی است که خورشید، بی فروغ می تابد و ماه، بی دریغ روشنایی و نور است. در همین نزدیکی جایی است آرام کنار دشتهای فراخ پر از نعمت، عطش نیاز موج میزند و گلبرگهایی تشنه که آوای نیازشان را تنها نظرکرده های مهربانی می شنوند. در این کویر بی آبی، برای آنان که آبرویشان تنها اندوخته زندگیشان است، دستانی مهربان باید و این استطاعت توست که در این مزرعه خشک جاری شده و محصول توانمندی را سیراب خواهد کرد.

این دستان مهربان شماست که سیراب می کند و زندگی می بخشد.

هدف از جذب مشارکتهای مردمی، تسهیل شرایط زندگی و فراهم نمودن امکانات بیشتر برای یاری رسانی به هم میهنان عزیزی است که به دلیل ضعف مالی قادر نیستند بسیاری از فعالیت هایی که استعداد آن را دارند، انجام دهند.

بدیهی است که افزایش توان مالی و منابع مالی بنیاد، سبب خواهد شد چتر حمایتی وسیع تری بر سر نیازمندان گسترده گردد. با ما در این راه، هم قدم باشید تا لبخند و احساس خوب داشتن سرپرست را به کودکان سرزمینمان هدیه کنیم.

شما می توانید با پرداخت مستمری ماهیانه حامی کودکان نیازمند ایران عزیزمان باشید. همچنین می توانید کمکهای نقدی و غیرنقدی، نذورات، فطریه و تمامی وجوهات شرعی خود را به وسیله بنیاد خیریه دستهای مهربان، به دست نیازمندان واقعی برسانید.

با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۹۱۶۴۸-۰۲۱

Print Friendly