مدرسه ۶ کلاسه دستهای مهربان ۳۱ شهریور ماه مصادف با جشن شکوفه های کلاس اول در شهرستان مراغه افتتاح شد .
Page 10 of 1312345678910111213