گلستان کانون پر شد از صدا و همهمه شادی کودکانی که کم تر فرصتی برای خندیدن دارند؛ این بار « رینارد روباهه» داستان دست های مهربان را ورق زد.

نمایشگاه نقاشی خیریه دست های مهربان در آذربایجان شرقی با حضور پرشور مردم با فروش ۲۳۰ اثر تصویری از کودکان تحت پوشش بنیاد بیست ودوم خرداد به پایان رسید.

Page 10 of 12123456789101112