بیست و دومین نمایشگاه نقاشی ایتام تحت پوشش بنیاد نیکوکاری دست های مهربان در مجموعه ی اصفهان سیتی سنتر برگزار شد.

Page 11 of 12123456789101112