نمایشگاه نقاشی خیریه دست های مهربان در آذربایجان شرقی با حضور پرشور مردم با فروش ۲۳۰ اثر تصویری از کودکان تحت پوشش بنیاد بیست ودوم خرداد به پایان رسید.

Page 12 of 1312345678910111213