یکی از حامیان دست های مهربان به مناسبت تولد یک سالگی فرزند خود ، بچه های تحت پوشش بنیاد را میهمان شهربازی مجتمع لاله پارک تبریز کرد
Page 8 of 12123456789101112