به نام یگانه خالق زیبایی ها

خدا را سپاس که بار دیگر به یاری ایزد منان و همراهان همیشگی دستهای مهربان, توانستیم در راستای توانمندسازی زنانی قدم برداریم که با همه ی بی پناهی شان, سرسختانه بر کالبد زندگی تراش میزدند و امید دارند بتوانند دستان خالی ولی هنرمندشان, قدرتمندانه تر تندیس زیبایی برای ادامه حیات خلق کند.
برای یاری این عزیزان, بخشی را طراحی کرده ایم تا با همراهی هموطنان نوع دوست, بتوانیم قدمی در جهت ارتقاء سطح درآمد خانواده های تحت پوشش برداریم.
در این بخش علاقه مندان و افراد مستعد می توانند به انتخاب خود در ۶۲ رشته ی هنری به صورت رایگان ثبت نام و از طریق آموزش های حرفه ای وارد مرحله تولید شوند. در بخش تولید کلیه ملزومات به صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته و بعد از تولید محصولات به فروش خواهد رسید.
کلیه درآمد حاصل از فروش تولیدات مددجویان بعد از کسر هزینه مواد اولیه به ایشان پرداخت می شود.
بار دیگر منتظریم تا به مهرتان دستان امیدوار ما را تنها نگذارید.