مجموعه آموزشی و فروشگاهی دستهای مهربان

خلق فرصت برای تغییر زندگی باورماست همگام با جدیدترین متدهای روز حرفه بیاموزید

نرخ سفارشات دوخت

نرخ سفارشات دوخت

ردیف نوع سفارش قیمت
۱
لباس عروس
۳۰۰ هزار الی ۱میلیون تومان
۲ لباس شب  و نامزدی ۱۵۰ هزار الی ۸۰۰ هزار تومان
۳ پالتو ۱۲۰ هزار الی ۲۵۰ هزار تومان
۴ پیراهن ساده تا مجلسی ۷۰ هزار الی ۲۰۰ هزار تومان
۵ کت و دامن ۱۰۰ هزار تومان الی ۲۰۰ هزار تومان
۶ بلوز و دامن ۸۰ هزار تومان الی۱۵۰ هزار تومان
۷ کت تک متناسب با مدل و تزئین ۵۰ هزار تومان الی ۱۲۰ هزار تومان
۸ دامن تک متناسب با مدل و تزئین ۳۰ هزار تومان الی ۱۰۰ هزار تومان
۹ بلوز ساده – مدل دار ۴۰ هزار تومان الی ۱۲۰ هزار تومان
۱۰ دامن تک متناسب با مدل و تزئین ۳۰ هزار تومان الی ۵۰ هزار تومان
۱۱ ماتنو شلوار ساده – مجلسی و کارشده ۱۲۰ هزار تومان الی ۲۵۰ هزار تومان
۱۲ مانتو تک ساده – مجلسی کارشده ۵۰ هزار تومان الی ۱۵۰ هزار تومان
۱۳ چادر ساده – مدل دار ۳۰ هزار تومان الی ۱۵۰ هزار تومان

 

جدول دوره ها و نرخ شهریه

جهت اطلاع از برنامه و شهریه کلاس ها لطفا فایل زیر را دانلود فرمایید

جدول دوره ها و نرخ شهریه