دردناک است اما دنیا برای همه خوب و خوش آغاز نمی شود، در اطراف ما جایی که شاید حتی خیلی هم توجه نکنیم کودکان معصومی هستند که در دنیای کوچک کودکانه شان همیشه چیزی کم بوده؛ دستان استوار پدری دلسوز و یا آغوش گرم مادری مهربان و نگران، رنج نرسیدن به آرزوهای کوچک اما محالشان را هم که به این حسرتها اضافه کنیم اندوهی می شود بی پایان برای این فرشته های کوچک.

این فرشته های معصوم با دست نوازشگری شاد می شوند و با کمکهای توانگرانه و عاشقانه خیرین، آرزوهای خود را دست یافتنی می بینند، تحصیل می کنند، می آموزند و شاد و سالم زندگی خواهند کرد.

شما نیز می توانید با پرداخت هزینه های زندگی این کودکان معصوم بی سرپرست یا دارای سرپرست فاقد صلاحیت، در این کار نیک سهیم شده و به دنیای این کودکان رنگ و نور ببخشید.

با پرداخت ماهیانه حداقل ۱۰٫۰۰۰ تومان می توانید سرپرستی یکی از کودکان تحت پوشش بنیاد را بر عهده بگیرید و به خانواده بزرگ دستهای مهربان بپیوندید.

برای اطلاعات بیشتر و یا هماهنگی جهت دیدار حضوری با کودکان تحت سرپرستی می توانید با شماره های ۸۸۳۹۱۸۰۶ و ۸۸۳۹۱۸۲۷ تماس بگیرید.

Print Friendly