شما می توانید برای عرض تسلیت و یا به نشانه همدردی، به جای ارسال سبد یا یک تاج گل گرانقیمت که البته چند ساعتی بیشتر نیز عمر نخواهد داشت، با پرداخت هزینه موردنظر، با ارسال استندهای تسلیت بنیاد دستهای مهربان همدلی و همدردی خود را به دوستان و آشنایان ابراز دارید.

استندهای دست های مهربان علاوه بر اینکه نشانی از عرض تسلیت و همدردی است، نشانه ای از نوع دوستی و نیک اندیشی نیز هست. با این کار شما میتوانید علاوه بر اینکه در یک کار نیک سهیم خواهید شد سهمی از ثواب آن را نیز نثار روح درگذشتگان نمایید.

بی شک تاثیر این کار بسیار بیشتر از ارسال یک سبد گل یا الصاق یک تسلیت نامه خواهد بود و همواره در یادها به نیکی باقی خواهد ماند.

همچنین استندها نیز می تواند از طرف و با نام شما برای اشخاص مورد نظرتان ارسال گردد. قابل ذکر است که کلیه درآمد حاصل صرف مددجویان بنیاد دست های مهربان می شود.

در صورت تمایل برای اطلاع از نحوه ارسال و سفارش استند می توانید با شماره ۸۸۳۹۱۶۲۵  داخلی ۴۰۱ تماس بگیرید.

شماره حساب دست های مهربان:

۶۶۷۰۷۶۸۶۷ بانک کشاورزی

Print Friendly