قلکهای بنیاد دست های مهربان یکی دیگر از راههای کمک رسانی نیکوکاران عزیز به بنیاد است، دست های مهربان برای حمایت و ارائه خدمات به مددجویان تحت پوشش تنها به کمکهای مردمی متکی است و این قلکها یکی از قدیمی ترین و ساده ترین راههای جلب مشارکت و جمع آوری کمکهای مردمی هستند.

این قلکها علاوه بر اینکه کمکهای شما نیکوکاران عزیز را جمع آوری میکند، نشانه ای از رواج همدلی و محبت و انرژی میان تک تک کسانی است که به نحوی به این قلکها کمک میکنند. حتی کوچکترین کمکهای شما می تواند آرزوهای بزرگی را برآورده سازد و گره های سخت بسته ای را بگشاید.

برای دریافت و یا تحویل قلکهای بنیاد دست های مهربان میتوانید با شماره های ۸۸۳۹۱۸۰۶ و ۸۸۳۹۱۸۲۷ تماس بگیرید.

همچینین اگر ایده و نظری دارید که بهبود این فرآیند و یا توزیع بهتر قلکهای دست های مهربان کمک میکند لطفاً آن را با ما در میان بگذارید. روابط عمومی بنیاد : ۸۸۳۹۱۶۲۵

Print Friendly