دست های مهربان با تاکید و حساسیت بر ارائه عملکردی شفاف و روشن، همواره به دنبال تعامل سازنده با مطبوعات و اهالی رسانه بوده است.

ما اعتقاد داریم که اهالی محترم رسانه، همواره یکی از بهترین و موثرترین حامیان بنیاد دست های مهربان برای اشاعه پیام نوع دوستی و مهربانی در سراسر کشور عزیزمان هستند و بیش از همه میتوانند به انعکاس و شفافیت فعالیتهای بنیاد یاری رسانند. از آنجایی که رسانه ها همواره به عنوان یکی از مهمترین ارکان جامعه، مسئولیت خطیری در زمینه اطلاع رسانی و همچنین کاهش و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی بر عهده دارند دستهای مهربان می کوشد با ایجاد تعامل موثر، زمینه ساز این اثرگذاری مهم اجتماعی باشد.

کلیه مطبوعات و رسانه هایی که مایل به همکاری و حمایت از بنیاد دست های مهربان هستند لطفاً با روابط عمومی ارتباط برقرار نمایند.

حاميان رسانه اي بنياد نیکوکاری دست هاي مهربان

Print Friendly