یکی دیگر از راههای کمک به دست های مهربان، سفارش استندهای تسلیت برای ارسال پیام تسلیت و همدردی است. سازمانها و موسسات می توانند برای عرض تسلیت و یا به نشانه همدردی، به جای ارسال سبد یا یک تاج گل، با پرداخت هزینه موردنظر، با ارسال استندهای تسلیت بنیاد دستهای مهربان همدلی و همدردی خود را به افراد موردنظر ابراز دارند.

بی شک تاثیر این کار بسیار بیشتر از ارسال یک سبد گل یا الصاق یک تسلیت نامه خواهد بود و همواره در یادها به نیکی باقی خواهد ماند. همچینین در ارتقای جایگاه اجتماعی سازمان شما به عنوان یک سازمان مسئول و نیکوکار نیز تاثیر خواهد گذاشت.

در صورت تمایل برای اطلاع از نحوه ارسال و سفارش استند  می توانید با شماره ۸۸۳۹۱۶۲۵ تماس بگیرید.

شماره حساب دست های مهربان:

۶۶۷۰۷۶۸۶۷ بانک کشاورزی

Print Friendly