سازمانها میتوانند با خرید از محصولات فرهنگی بنیاد نیکوکاری دست های مهربان، علاوه بر برخورداری از این مجموعه، در یک کار نیک نیز سهیم شده و امکان حمایتهای بیشتر و بهتر از افراد تحت پوشش بنیاد را نیز برای ما فراهم سازند.

محصولات فرهنگی بنیاد در حال حاضر کارت های تبریک و تقویم و سر رسید می باشد.

ارسال کارت پستال و یا تقویم و سررسید همواره یکی از راههای حفظ ارتباط سازمانها با مخاطبینشان بوده است و در مناسبتهای مختلف مورد استفاده و توجه است. محصولات بنیاد دست های مهربان علاوه بر اینکه میتواند بیانگر پیام سازمان شما به مخاطبین باشد، نشانه ای از توجه و مسئولیت در قبال مسئولیتهای اجتماعی و بیانگر عشق به همنوع خواهد بود و بی شک این امر تاثیر بسزایی در تصویر ذهنی مخاطبین از سازمان خواهد داشت.

منافع و عواید حاصل از فروش این محصولات تماماً متعلق به مددجویان تحت پوشش بنیاد دست های مهربان خواهد بود.

برای دیدن تصاویر کارت های پستال و سایر محصولات، کلیک کنید

لطفاً برای سفارش محصولات با روابط عمومی بنیاد ۸۸۳۹۱۶۲۵ تماس بگیرید.

نمونه های کارت تبریک

Print Friendly