این واحد با نظارت و رسیدگی بر طیف وسیعی از وظایف، عهده دار مسائل با اهمیتی چون تهیه شرح وظایف مشاغل مختلف، نظم بخشیدن به پرونده های پرسنل، صدور احکام استخدامی، اعمال و اجرای آئین نامه و مقررات استخدامی، انتصابات، افزایش سنوات،ارتقاء و مرخصی و…. می باشد.

شرح وظایف :

      1. نظارت بر انجام کلیه امور استخدامی از قبیل انتصاب، ارتقاء، افزایش سنوات، مرخصی ها، ماموریت ها، بازنشستگی،اخراج و استعفا کارکنان، تمدید قراردادهای استخدامی و پایان قرار داد، تنظیم قرار دادهای پرسنلی.
      1. تهیه و تنظیم آمار ماهیانه( امکانات- نیروی انسانی)
      1. بایگانی مدارک پرسنلی
      1. هماهنگی و انجام امور رفاهی و نظارت بر امور مربوط به کمک های غیر نقدی و کمک عائله مندی و سایر کمک ها به کارکنان مشمول با رعایت مقررات وام و پوشش بیمه های ضروری و بررسی نیازمندی های رفاهی کارکنان و تهیه طرح های رفاهی از قبیل درمانی، بهداشتی، ورزشی، ایاب و ذهاب، تفریحی
      1. نظارت بر انجام امور مربوط به بیمه کارکنان اعم از بیمه عمر، مازاد درمان، بیکاری و…
      1. نظارت بر امر آموزش کارکنان با همکاری مسئولین مربوطه
      1. عقد قراردادهای مورد نیاز سازمان با موسسات خدماتی
      1. تشریک مساعی با واحد های ذیربط در تنظیم /آئین نامه، بخشنامه و ….

آمارو عملکرد واحد  اداری – پرسنلی در بنیاد نیکوکاری دست های مهربان

۱-در حال حاضر تعداد ۵۶۲ نفر در کل کشور در بنیاد نیکوکاری دست های مهربان مشغول به کار می باشند.

۲- ویژگی عمده ای که باعث تمایز بنیاد دست های مهربان با دیگر سازمان ها شده است، داشتن نیروی متعهد و وفاداری به سازمان است. نیروهای متخصص و دلسوزی که باعث برتری و پیشرو بودن سازمان شده اند.

۳- دریافت و تمدید قراردادهای همکاران داخلی و مشارکتی

      • انجام و نظارت کلیه امور استخدامی
      • بایگانی مدارک پرسنلی
      • ثبت نام و پیگیری امور مربوط به بیمه همکاران
      • تهیه وسایل مایحتاج واحد ها
      • تهیه لیست و محاسبه ساعات ورود و خروج، اضافه کاری و مرخصی ها( روزانه، ساعتی)

پست الکترونیکی:   hazrati@dmngo.ir

Print Friendly