اکثر ما این شعار معروف را شنیده ایم” اگر میخواهید کسی را یک وعده سیر کنید به او ماهی بدهید, ولی اگر میخواهید یک عمر سیرش کنید به او ماهی گیری یاد بدهید”.
مفتخریم که دربنیاد نیکوکاری دستهای مهربان علاوه بر اهداء ماهی, ماهیگیری هم یاد می دهیم.
واحد آموزش و توانمندسازی متشکل از سه قسمت است:
   .آموزشگاه
   .کارگاه
   .بخش اداری
باتوجه به نیازسنجی و غربالگری که از مددجویان صورت گرفته است به این نتیجه رسیدیم که می توان در دو بخش مشاغل خانگی و کار خارج از منزل افراد را آموزش داده و مشغول به کار کرد.
در قسمت آموزشگاه, متقاضیان؛ با هدف آموزش منتهی به اشتغال در حدود۶۰ رشته هنری مورد تعلیم و حرفه آموزی قرار می گیرند. افرادی که به دلایل مختلف توانایی کار در خارج از منزل را ندارند در قسمت مشاغل خانگی ثبت نام و بعداز آموزش رایگان مشغول به کار خواهند شد. و افرادی که می توانند بیرون از منزل مشغول به کار شوند در قسمت کارگاه ثبت نام شده و وارد چرخه اشتغال خواهند شد. در قسمت اداری امور مربوط به اداره آموزشگاه و کارگاه (پذیرش و پیگیری سفارشات پشتیبانی بازارفروش  انعکاس فعالیت ها امور مربوط به اشتغال مددجویان و ثبت نام در دور ه های حرفه آموزی) هماهنگ می شود.
امید است بتوانیم به یاری پروردگار فرصتی برای تغییر در زندگی این افراد خلق نماییم.

پست الکترونیکی:   salek@dmngo.ir

Print Friendly