جستجو در لیست مددجویان

جنسیت
محدوده سنی
وضعیت جسمی
وضعیت سرپرست

لیست مددجویان

فاطمه
تاریخ تولد: 86/08/05
جنسیت: دختر
محدوده سنی: ابتدائی
وضعیت جسمی: سالم
وضعیت سرپرست: سایر
محل سکونت: کرج
وضعیت کلی: یتیم
فاطمه 5 بهمن 86 به دنیا آمد. 4 ساله بود و تازه داشت طعم خانواده را احساس

سید مصطفی
تاریخ تولد: 87/01/29
وضعیت جسمی: سالم
وضعیت سرپرست: سایر
محل سکونت: تهران
وضعیت کلی: یتیم
سید مصطفی 29 فروردین 87 به دنیا آمد دلش یک خانواده گرم و صمیمی می خواست اما پدر و

سید مجتبی
تاریخ تولد: 91/06/27
وضعیت جسمی: سالم
وضعیت سرپرست: سایر
محل سکونت: تهران
وضعیت کلی: یتیم
سید مجتبی 27 شهریور 91 به دنیا آمد یک برادر بزرگتر از خودش دارد. دلش یک خانواده گرم و

سید عارف
تاریخ تولد: 86/04/09
وضعیت جسمی: سالم
وضعیت سرپرست: فوت سرپرست
محل سکونت: تهران
وضعیت کلی: یتیم
سید عارف 9 تیر 86 به دنیا آمد. خیلی کوچک بود که پدر را از دست دادند. درک

سیده ستاره
تاریخ تولد: 87/06/26
وضعیت سرپرست: فوت سرپرست
محل سکونت: تهران
وضعیت کلی: یتیم
سیده ستاره 26 شهریور 87 به دنیا آمد. خیلی کوچک بود که پدرش را از دست داد. درک نبودن پدر

Page 1 of 2 12