تقدیرنامه ها

بنیاد نیکوکاری دستهای مهربان مفتخر است همواره مورد حمایت و اعتماد عمومی خیرین عزیز بوده و شایستگی اعتماد این عزیزان را داشته است.

خداوند را سپاسگزاریم که با یاری او، در این مسیر همواره مورد سپاس و عنایت نیکوکاران عزیز و اقشار مختلف قرار گرفته ایم.

Print Friendly